We hebben een eigen plek

Na veel inspanningen is het ons eindelijk gelukt. We hebben een eigen onderkomen. En wel in het noodgebouw van De Pionier. Tot de start van de verbouw van De Pionier mogen we een lokaal gebruiken als eigen plek (honk) voor onze jeugdactiviteiten. Super goed nieuws!

We werken nu als werkgroep aan de programmering van de activiteiten in ons nieuwe onderkomen. Activiteiten die met een vaste frequentie (bijvoorbeeld wekelijks) plaatsvinden. Op dit moment denken we onder andere aan jeugdsoosavonden en inloopmiddagen voor VO scholieren. En knutsel- en schaakmiddagen voor bassischolieren. Heb jij een leuk idee voor een vaste jeugdactiviteit? Laat het ons dan graag weten middels een e-mail naar onderstaande e-mail adres. Naast deze vaste jeugdactiviteiten gaan we ook losse activiteiten inplannen. Zoals een filmavond.

Samen met de VO scholieren gaan we het lokaal leuk en praktisch inrichten. Heb je meubilair of iets anders beschikbaar waarvan je denkt dat het geschikt is voor ons nieuwe onderkomen laat het dan graag even weten middels een e-mail.

Tot ziens in of bij ons nieuwe onderkomen!

werkgroepjeugddezuidlanden@hotmail.com